Потребителите се уведомяват, че М Технолоджи 2012 ООД не е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е предоставил и са станали известни на М Технолоджи 2012 ООД както и на поправка на тези лични данни. Създавайки поръчка в сайта за този продукт потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от М Технолоджи 2012 ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки и при необходимост от помощ от служител на фирмата.